Tevékenységeink

Célunk a keresztény egyházak építése és segítése határon belül és kívül egyaránt a magyar lakta területeken. Ennek eszközeiként a következő tevékenységeket folytatjuk:

  • Könyvek és prospektusok kiadása.
  • Képzések tartása.
  • Emmaus Projekt – felekezetfüggetlen lelkigondozó képzés.
  • Vezető képzés, Coaching.
  • Terembérlések és missziós, evangelizációs tevékenységek.
  • Segítségnyújtás rászorultaknak és karitatív tevékenység.
  • Testi és lelki betegségben szenvedők, elesettek felemelése, legyen a betegség, vagy elesettség oka alkohol, drog, családi, házassági, vagy személyi probléma.